ZİHİNSEL YETERSİZLİK DESTEK EĞİTİMİ

Zihinsel Engel Türleri;

 • Frajil Kırılgan X sendromu (FXS)
 • Down Sendromu
 • [Prader-Willi Sendromu (PWS)
 • Gelişimsel gecikme

Zihinsel yetersizliği olan birey, zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altına farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir.Zihinsel yetersizlikleri hafif,orta ve ağır olarak sınıflandırılmaktadır.

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin dikkat, bellek, öğrenme, dil gelişimi, akademik beceri, sosyal gelişim ve psikomotor gelişim gibi alanlarda desteğe ihtiyaçları bulunmaktadır.

Zihinsel yetersizlik tanısı ile kurumumuza gelen öğrenciler için değerlendirme sonrası en uygun eğitim program belirlenir ve aşağıdaki hedefler doğrultusunda çalışmalarımız Eğitim Koordinatörümüz ve uzman kadromuz tarafından yürütülür.

 1. Bağımsız yaşam becerileri kazanmak,
 2. Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmak,
 3. Psikomotor becerilerini geliştirmek,
 4. Dil ve konuşma becerilerini geliştirmek,
 5. Sözlü veya yazılı anlatım becerilerini geliştirmek,
 6. Sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmek,
 7. Bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmek.