YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

Otizm Tipleri; Otizm,Atipik Otizm,Asperger Bozukluğu,Rett Sendorumu,Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu’dur.

Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB) (ya da son dönemlerde eş anlamlısı olan adı Otizm Spektrum Bozuklukları, OSB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur. Erken çocukluk döneminde başlayıp, sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur. Davranış sorunları, yineleyici, sınırlı ilgi ve davranışları kapsamaktadır. Bu durumlar ise gelişimin birçok alanını etkileyerek kalıcı ve süreğen işlev bozukluklarına yol açabilmektedir.

Yaygın gelişimsel bozukluk tanısı ile kurumumuza gelen öğrenciler için değerlendirme sonrası en uygun eğitim program belirlenir ve aşağıdaki hedefler doğrultusunda çalışmalarımız Eğitim Koordinatörümüz  ve uzman kadromuz tarafından yürütülür.

  1. İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmek,
  2. Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmek,
  3. Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmek,
  4. İletişim becerilerini geliştirmek,
  5. Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmak,
  6. Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmek,
  7. Akademik becerilerini geliştirmek,
  8. Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmek.