ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Özel öğrenme güçlüğü zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin standart testlere göre yaş, zekâ düzey ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur.

Okuma bozukluğu (disleksi), yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi), matematik bozukluğu (diskalkül) ve başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu alt gruplarını içermektedir.

Özel Öğrenme Güçlüğü olan birey, öğrenmede çok önemli olan bilgiyi işleme sürecinin (bilginin alınması, düzenlenmesi, bellekte depolanması ve iletilmesi) bir kısmında ya da hepsinde sorun yaşayabilir. Okul öncesi döneminden itibaren dil, algı, kavram, motor-koordinasyon, bellek, dikkat-konsantrasyon, sıralama, organizasyon, duygusal-sosyal alanlarda güçlükler görülebilir. Öğrenme için gerekli olan bilişsel strateji geliştirebilme güçlüğü yaşayabilirler. Akademik alanlarda yetersizlikleri vardır, fakat tüm belirtileri taşımayabilir ve/veya bu belirtileri farklı yoğunlukta gösterebilirler.

Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı ile kurumumuza gelen öğrenciler için değerlendirme sonrası en uygun eğitim program belirlenir ve aşağıdaki hedefler doğrultusunda çalışmalarımız Eğitim Koordinatörümüz  ve uzman kadromuz tarafından yürütülür.

  1. Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmek,
  2. Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmek,
  3. Matematikte ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmak,
  4. Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek.