NÖROPLAY – OTİZMDE EBEVEYN ARACILI YOĞUN MÜDAHALE PROGRAMI

NöroPLAY Yöntemi 12-42 aylık çocuklar için, otizm erken müdahale programıdır. Ebeveyn-çocuk etkileşimini baz alan, ev merkezli, yoğunlaştırılmış bir oyun terapi sürecinde; çocuklarda görülen sosyal bozuklukların sosyal oyun aracılığıyla giderilmesi amaçlanır. Bu yöntem ebeveynlere, çocuklarının sosyal iletişimini desteklemek için hangi oyuncak ile nasıl bir strateji izleyerek oynamaları gerektiği konusunda detaylı bilgiler sunar. Yoğunlaştırılmış seansları ile ebeveynler çocuklarıyla hangi oyuncakları kullanarak nasıl oyun oynamaları gerektiğini ve ev ortamının nasıl düzenlenmesi gerektiğini öğrenirler. Böylece terapiyi tüm güne yansıtılarak çocuğun etkileşim süreci doğal ortamında desteklenmeye devam eder.