İŞİTSEL YETERSİZLİK DESTEK EĞİTİMİ

İşitme kaybı, doğuştan veya sonradan olan problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalmadır. İşitme engeli ise, işitme duyarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur.

İşitme engeli olan birey, işitme yoksunluğu nedeniyle öğrenmeye en uygun yaşlarda, konuşma ve dili öğrenme fırsatını kaçırmakta ve hem anlama hem de konuşma becerilerinde sorunlar yaşamaktadır. Konuşma ve dil sorunlarına bağlı olarak da bilişsel, motor koordinasyon, duygusal-sosyal, eğitim-öğretim, mesleki ve toplumsal alanlarda da güçlük çekmektedirler.

İşitsel yetersizlik tanısı ile kurumumuza gelen öğrenciler kurum Odyoloğumuz tarafından yapılan değerlendirme sonrası en uygun eğitim program belirlenir ve aşağıdaki hedefler doğrultusunda çalışmalarımız Eğitim Koordinatörümüz  ve uzman kadromuz tarafından yürütülür.

  1. İşitme kalıntısını en üst düzeyde kullanmak,
  2. İşitsel algı becerilerini kullanarak yaşıtları düzeyinde dil ve konuşma becerisi geliştirmek,
  3. İletişim becerilerini geliştirerek günlük yaşamda kullanmak,
  4. Okuduğunu anlama ve okuma yazma becerilerini geliştirmek,
  5. Temel matematik becerilerini kazanmak,
  6. Akıl yürütme becerilerini geliştirmek.