FİZYOTERAPİ – BEDENSEL YETERSİZLİK DESTEK EĞİTİMİ

Bedensel yetersizliği olan birey; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir.

Bedensel Yetersizlik tanısı ile kurumumuza gelen öğrenciler için değerlendirme sonrası en uygun eğitim program belirlenir ve aşağıdaki hedefler doğrultusunda çalışmalarımız Eğitim Koordinatörümüz ve  uzman kadromuz tarafından yürütülür.

  1. Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmak,
  2. Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmek,
  3. Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmek,
  4. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmak,
  5. Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmak,
  6. Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamak,
  7. Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon) hareketlerini geliştirmek,
  8. Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmek,
  9. Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmek,
  10. Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmek.