DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Dil ve Konuşma Güçlüğü, bireyin, sözel, sözel olmayan veya grafik sembol-işaret sistemlerini kullanarak iletişim kurma (alma, gönderme, işlemleme, kavrama-anlama) yetisindeki kişisel, sosyal, eğitim ve iş hayatını etkileyen durumdur. Bu durumlarda işitme, dil ve konuşma süreçleri hafif düzeyden çok ağır düzeye yayılan gelişimsel ya da edinilmiş (sonradan ortaya çıkan) olarak etkilenebilir. Tıbbi nedene dayalı olabileceği gibi belirli bir nedene bağlı olmayabilir ve/veya çeşitli engel gruplarına ikincil olarak eşlik edebilir.

Dil ve Konuşma Güçlükleri; Sesletim (artikülasyon) ve Ses Bilgisi (fonoloji) Bozuklukları, Akıcı Konuşma Bozuklukları,Ses Bozuklukları,Gelişimsel Dil Bozuklukları ve Edinilmiş Dil Bozuklukları’dır.

Dil ve Konuşma Bozuklukları tanısı ile kurumumuza gelen öğrenciler için değerlendirme sonrası en uygun eğitim program belirlenir ve aşağıdaki hedefler doğrultusunda çalışmalarımız Dil ve Konuşma Terapisleri ve Odyologlarımız tarafından yürütülür.

  1. Sesletim (artikülasyon) ve ses bilgisel farkındalık (fonolojik) becerilerini geliştirmek,
  2. Günlük iletişimde konuşma hızını ve ritmini işlevsel ve akıcı bir şekilde kullanmak,
  3. Sesini kalite, perde, şiddet, rezonans, ve/veya süre gibi özellikler yönünde yaşına ve cinsiyetine uygun olarak kullanmak,
  4. Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmek,
  5. Okuma-yazma becerilerini geliştirmek,
  6. Günlük iletişimde alternatif ve destekleyici iletişim yöntemlerini kullanmak.