DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Dikkat eksikliği, bireylerin özellikle yapmaktan hoşlanmadığı işlere odaklanamama, yapmaktan hoşlandığı işlerde ise fazlasıyla hoşlanma kusurudur. DEHB gelişimsel bir rahatsızlıktır ve  bir anda ortaya çıkmaz

  • Dikkat eksikliği ( konsantre olamama, işe başladığında sonunu getirememe , dağınık olma, unutkanlık vb.)
  • Hiperaktivite ve dürtüsellik (sürekli kıpırdanma hali, yerinde oturamama, sürekli konuşma, sabırsız olma ve sıra bekleyememe vb. )
  • Yukarıdaki bulguların en az 6 ay gözlemlenilmesi;
  • Çocuğun yaşından ve gelişimsel seviyesinden beklenenlere uygun olmaması
  • 7 yaşından önce başlamış olması, ortalama 5 yaş civarında görülüyor olması gereklidir.

Dikkat eksikliği olan çocuklar zaman planlaması yapamamaktadırlar ve ebeveynleri tarafından sürekli kendisine verilen görevi yapmaları için uyarılırlar. DEHB çocukluk çağında başlar ancak yetişkinlikte de devam edebilir. Eğer zamanında ve düzgün bir şekilde tespit ve tedavi edilmezse sosyal, mesleki veya okul hayatını bozabilir.

DEHB tanısı ile kurumumuza gelen öğrenciler için değerlendirme sonrası en uygun eğitim program belirlenir ve aşağıdaki hedefler doğrultusunda çalışmalarımız Eğitim Koordinatörümüz ve  uzman kadromuz tarafından yürütülür.

  1. Kişinin akademik hayat için var olan zihinsel kapasitesini ortaya çıkarabilmesi için gereken dikkati sağlamak
  2. Günlük hayatın birçok alanında ve özellikle sosyal ortamlarda zorluklar yaşanmasına sebep olan durdurulamayan hareketliliği normal düzeye getirmek,
  3. Pişmanlıklar veya kazalarla sonuçlanan dürtüselliği kontrol altına almak